Darbo pasiūlymas rankinio mokytojui
Molėtų rajono savivaldybė skelbia švietimo įstaigos vadovo konkursą eiti Molėtų kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigas.  
Reikalingas neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, darbui su krepšinio grupėmis.