FAR 2019 M. I KERTVIRTIS, AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BVAR 2019 M. I KETVIRTIS, AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m.

BAR 2018 M. IV KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BAR 2018 M. III KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2018 M. III KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2018 M. II KETVIRTIS

BAR 2018 M. II KETVIRTIS

BAR 2018 M. I KETVIRTIS IR AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2017                    AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BAR 2017 IV KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BAR 2017 III KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2017 III KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BAR 2017 II KETVIRTIS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2017 II KETVIRTIS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BAR 2017 I KETVIRTIS   AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2017 I KETVIRTIS   AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BAR 2016 IV KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2016 III KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BAR 2016 III KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2016 II KETVIRTIS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BAR 2016 II KETVIRTIS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2016 I KETVIRTIS   AISKINAMASIS RAŠTAS

BAR 2016 I KETVIRTIS   AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR UŽ 2015 M.           AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BAR 2015 IV KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BAR 2015 III KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2015 II KETVIRTIS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BAR 2015 I KETVIRTIS   AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR UŽ 2014 M.           AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BAR 2014 IV KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2014 III KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BAR 2014 III KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BVA 2013 IV KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR UŽ 2013 M.           AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BVA 2013 III KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2013 III KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BVA 2013 II KETVIRTIS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2013 II KETVIRTIS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2013 I KETVIRTIS   AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BVA 2013 I KETVIRTIS   AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BVA 2012 IV KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2012 IV KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2012 III KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BVA 2012 III KETVIRTIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BVA 2012 II KETVIRTIS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2012 II KETVIRTIS  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2012 I KETVIRTIS   AIŠKINAMASIS RAŠTAS             

FAR UŽ 2011 M.           AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2011                    AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FAR 2010                    AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras per 2017 metus paramos lėšų gavo viso: 171,02 eurų.

MOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ  SURINKIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DĖL  MOKESČIO SUMAŽINIMO UŽ  NEFORMALŲJĮ  VAIKŲ  ŠVIETIMĄ

KONKURSAS VYRIAUSIO FINANSININKO PAREIGOMS UŽIMTI

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

SPORTO CENTRO AUTOBUSO NAUDOJIMO TVARKA

ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

TRANSPORTO UŽSAKYMO PARAIŠKA