CENTRO DIREKTORIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJŲ DARBO TVARKARAŠTIS

MOLĖTŲ SPORTO CENTRO PATALPŲ IR LAUKO AIKŠTYNŲ NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NUOSTATAI

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 2017-2018 M.M. VEIKLOS PROGRAMA

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO VEIKLOS PROGRAMA 2016/17 M.M.

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO VEIKLOS PROGRAMA 2015/16 M.M.

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO VEIKLOS PROGRAMA 2014/15 M. M.

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO VEIKLOS PROGRAMA 2013/14 M.

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2013 METAMS

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TARYBA 2014 M.

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TARYBA

MOLĖTŲ R. KKSC STRATEGIJA 2014 - 2017 m.

MOLĖTŲ R. KKSC STRATEGIJA  2013 – 2017 m.

MOLĖTŲ R. KKCS 2014/15 m.m. UGDYMO PLANAS

MOLĖTŲ R. KKSC 2012/13 m.m. UGDYMO PLANAS

MOLĖTŲ R. KKSC 2012/13 m.m. VEIKLOS PROGRAMA