Direktorius Kęstutis Vaicekauskas

tel. 8 383 51479, 8 699 91058

el.paštas k.vaicekauskas@gmail.com sportas@moletai.lt

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gailutė Keliuotienė

III-čia vadybinė kategorija, tel. 8 383 51479

el.paštas  gailutekeliuotiene@gmail.com

 

Vyr. finansininkas Jurgita Vižinienė

Darbo tel.: 8 383 51479, el.paštas: gytautejule@gmail.com

 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJŲ
SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Trenerio vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Rita Bimbirienė

KKI

1988

NŠ rankinio mokytoja - metodininkė

2.

Gailutė Keliuotienė

KKI

1981

NŠ krepšinio vyr. mokytoja

3.

Steponas Šanteriovas

KTU

1993

NŠ rankinio mokytojas - metodininkas

4.

Algirdas Šėža

KKI

1982

NŠ teniso mokytojas - metodininkas

5.

Ingrida Šimulynienė

VPU

2006

NŠ imtynių mokytoja

6.

Ieva Vaicekauskienė

VPU

1987

NŠ krepšinio mokytoja-ekspertė

7.

Marius Pociukonis

VPU

2007

NŠ krepšinio mokytojas

8.

Martynas Žala VPU 2011

NŠ rankinio mokytojas

 

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro struktūra

 

Informacija apie darbo užmokestį
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr.480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas

2017 m. sporto centro biudžetas
Visos išlaidos tūkstančiais eurų: 237,0 237,0
1. Darbo užmokestis 134,5
2. Socialinio draudimo įmokos 41,3
3. Prekės ir paslaugos 56,2
3.1. Ryšiai 0,5
3.2. Transportas 7,0
3.3. Kitos prekės 12,6
3.4. Komandiruotės 0,9
3.5 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 4,6
3.6. Komunalinės paslaugos 24,3
3.7. Kitos paslaugos 5,6
3.8. Kvalifikacijos 0,7
3.9. Darbdavio socialinė parama 0,1
4.0. Turto įsigijimo išlaidos 5,0
4.1. Ilgalaikis kitas materialusis turtas 5,0

Apie mus
 Mūsų paskirtis – organizuoti moksleivių ir gyventojų laisvalaikį, ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę, diegti meilę ir poreikį kūno kultūrai, siekti sportinių rezultatų, ruošti sportininkus Respublikos rinktinėms, teikti mokymo įstaigoms organizacinę ir metodinę paramą, įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas, sudaryti rajono visuomenei palankias, patrauklias sąlygas sportuoti. Molėtų kūno kultūros ir sporto centrui vadovauja Kęstutis Vaicekauskas. Mokomųjų sportinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja Gailutė Keliuotienė. Bendrojo lavinimo mokyklų ir rajono sportinės bendruomenės varžybinę - sportinę veiklą organizuoja Kazys Purvys.
 
Pagrindinės sporto centro veiklos kryptys:
Kūno kultūros ir sveikatingumo renginių mieste ir rajone organizavimas ir vykdymas; sportui gabių moksleivių paieška ir mokomojo varžybų treniruočių proceso vykdymas; rajono bendrojo lavinimo moksleivijos sportinės veiklos organizavimas, metodinės paramos sporto srityje teikimas rajono mokykloms.
 
 Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras savo veiklą, tada dar kaip Sporto mokykla, pradėjo 1971 metais. Šie metai laikomi įkūrimo metais. Pirmasis Sporto mokyklos direktorius buvo Jonas Danauskas. Mokykloje veikė du skyriai: Rankinio ir Lengvosios atletikos. Vėliau šiai mokyklai vadovavo Arūnas Gražys, Algimantas Antanas Čiža, Kęstutis Gribėnas, Eimantas Dubauskas, Vytautas Vaitkevičius, Gailutė Keliuotienė. 1995 metų rugsėjo 1 dieną Sporto mokykla tapo Kūno kultūros ir sporto centru, kuris rūpinasi Molėtų krašto sportiniu gyvenimu. Ilgiausiai dirbusiu treneriu buvo Kęstutis Gribėnas. Jo išugdyti rankininkai gynė ir Lietuvos garbę. 1958 m. Molėtų vidurinėje mokykloje pagal pačių parengtas supaprastintas taisykles pradėta kultivuoti ir žaisti rankinį. Nuo pat mokyklos įkūrimo veikia ir Lengvosios atletikos skyrius. Pirmieji lengvosios atletikos treneriai: Jonas Dubauskas, Arūnas Gražys, Romas Kazlauskas. Trumpą laiką mokykloje veikė Šachmatų skyrius, kuriame dirbo trenerė Rimantė Gečienė. Jai talkino mokytojai: Jonas Ilgevičius, Antanas Juršys, Vilius Malcius ir Juozas Vasilevičius. 1992 m. tuometinė Molėtų rajono statybos organizacija Sporto centrui perdavė erdvią sporto salę. 1994 m. mokykloje įsteigtas Dziudo imtynių skyrius. Jame dirbo treneris Igoris Turkovas. Krepšinis žaidžiamas nuo 2001 m. rugsėjo mėnesio (treneris M. Kildišius). Nuo 2002 m. spalio mėn. atsirado galimybė merginoms lankyti aerobikos treniruotes (trenerė K. Knezienė). Plečiant pasirinkimo galimybes sportuojantiems, nuo 2004 m. sausio mėn. pradėta žaisti lauko tenisą (treneris A.Šėža). Per visą Kūno kultūros ir sporto centro gyvavimo laikotarpį įvairios komandos dalyvavo respublikinėse finalinėse varžybose, dažnai tapdavo nugalėtojomis ir prizininkėmis.
 
Straipsnis apie mus Lietuvos sporto enciklopedijoje čia

2005-2006m.
 Kovo mėn. „Orbit“ Lietuvos moksleivių sporto žaidynių finalinėse rankinio varžybose Molėtų gimnazijos vaikinų komanda (trenerė R. Bimbirienė) iškovojo sidabro medalius. Gegužės mėn. Lietuvos lengvosios atletikos ilgų metimų žiemos sezono pirmenybėse ieties metimo rungtį laimėjo V. Katinas (60.36 m), jaunių grupėje Š. Putna (50.97 m) užėmė III-ąją vietą (treneris S. Bimbiris). Birželio mėn. LR „Veržliojo kamuolio“ rankinio pirmenybėse Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro vaikinų (gim. 1990-1991 m.) komanda (treneris S. Šanteriovas) iškovojo III-ąją vietą. Liepos mėn. Molėtų „Klajūno“ OS klubas dalyvavo Pasaulio lietuvių žaidynių bėgimo – estafetės varžybose. 2005 m. rugsėjo mėn. jaunučių žaidynių rankinio varžybose III-ąją vietą iškovojo Molėtų vaikinų (gim. 1988-1989 m.) komanda (trenerė R. Bimbirienė).

2004-2005m.
Balandžio mėn. Lietuvos žiemos sezono lengvosios atletikos ilgų metimų pirmenybėse ieties metimo rungtyje Jaunių grupėje I-ąją vietą iškovojo V.Katinas (tr.S.Bimbiris) Balandžio mėn. Lietuvos rankinio pirmenybėse III-ąją vietą iškovojo Molėtų vaikinų (1987-88 m.g.) komanda. Birželio mėn. Molėtuose vyko „RYTŲ TAURĖS“ finalinis turas. Varžybose dalyvavo 72 komandos. Birželio mėn. Lietuvos Jaunučių (1989-90 m.g.) lengvosios atletikos Finalinėse varžybose ieties metimo rungtyje Š.Putna tapo respublikos čempionu. Lietuvos Jaunių (1987 m.g. ir jaun.) M.Šėža 400 m. distancijoje – finišavo antras.V.Katinas ieties metimo rungtyje iškovojo sidabro medalį. Rugsėjo mėn. Estijoje vykusiame tarptautiniame bėgime „TALLINNA SUGISJOOKS 2004” 10 km. distancijoje G.Keliuotienė finišavo pirma.

2003m-2004m
Balandžio mėn. Molėtuose vyko „Domino taurė 2003”sportinių šokių konkursas. Dalyvavo 17 kolektyvų iš visos respublikos. Balandžio mėn. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų sporto žaidynių finalinėse rankinio varžybose Molėtų v.m. vaikinų komanda iškovojo I-ąją vietą (tr. R.Bimbirienė). Balandžio mėn. LR rankinio “Veržliojo kamuolio” varžybų vicečempionais tapo Molėtų (1988-89m.g.) vaikinų komanda (tr.R.Bimbirienė). Liepos mėn. vyko 10-tas “GO CAMP”TARPTAUTINIS turnyras. Dalyvavo žaidėjai iš JAV, Japonijos, Vokietijos, Olandijos, Rusijos. Šio žaidimo iniciatorius mūsų rajone Gimnazijos mokyklos mokytojas J.Kraujalis. Rugsėjo mėn. “Dešimt dienų su krepšiniu” Į Europos krepšinio čempionatą Švedijoje, buvo išvykę du mūsų rajono atstovai. Tai – sporto centro direktorius V.Vaicekauskas ir dukra L.Vaicekauskaitė. Gruodžio mėn. 12-tąjį „Vilnies“ krepšinio turnyrą laimėjo gimnazijos krepšininkai (tr.M.Kildišius) Gruodžio mėn. LMKKSC rankinio taurės FINALINĖSE varžybose III-ąją vietą iškovojo Molėtų mergaičių ir vaikinų (1987 m.g.) komandos (tr.Z.Liegienė ir St. Šanteriovas).

2002m-2003m
Balandžio mėn. Molėtų vaikinų (1988-89m.g.) rankinio komanda dalyvavo tarptautiniame rankinio turnyre Čekijoje „Praha-2002”. Gegužės mėn. 2002 m. rankinio pirmenybėse (1988-89m.g.) vaikinų komanda iškovojo II-ąją vietą (tr.R.Bimbirienė). Birželio mėn. Lietuvos vaikų lengvosios atletikos finalinėse varžybose dalyvavo 3 molėtiškiai. Š.Putna – Giedraičių v. m. moksleivis kamuoliuką numetė 63,70m. ir tapo Lietuvos čempionu (tr.S.Bimbiris). Birželio mėn. Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybėse startavo 8 molėtiškiai. V.Januškevičius 1500m. distancijoje iškovojo II-ąją vietą. M.Šėža 400m. bėgime iškovojo bronzos medalį. (tr.A.Šėža) Liepos mėn. Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo ir suaugusių čempionate D.Pranckėnas iškovojo III-ąją vietą 400m. distancijoje (tr.A.Šėža). Rugpjūčio mėn. 2002m. jaunių žaidynėse os varžybose A.Šerelytė (Alantos v.m.) ir T.Matiošius (Suginčių v.m.) iškovojo II-ąsias vietas.

2001m-2002m
Vasario mėn. Lietuvos uždarų patalpų lengvosios atletikos finalinėse varžybose Žalvarių pagr. mokyklos moksleivis D.Banevičius 1000m. distancijoje iškovojo II-ąją vietą (tr.A.Šėža) Kovo mėn. Panevėžyje vyko tarptautinis Baltijos šalių uždarų patalpų jaunučių lengvosios atletikos čempionatas Lietuvos rinktinės sudėtyje startavo D.Banevičius (4-ta vieta) (tr.A.Šėža). Balandžio mėn. Molėtų merginų komanda finalinėse Utenos apskrities rankinio varžybose iškovojo II-ąją vietą. (tr.St.Šanteriovas). Gegužės mėn. „Mažojo rankinio“ pirmenybėse Molėtų berniukų (1988m.g.) komanda iškovojo II-ąją vietą (tr.R.Bimbirienė). Birželio mėn. Utenos „Aukštaitijos taurės“ rankinio varžybose mergaičių (1987 m.g.) komanda iškovojo Taurę. (tr.Z.Liegienė). Birželio mėn. Lietuvos jaunučių žaidynių finalinėse varžybose 1500m. bėgime su kliūtimis N.Zabarauskas iškovojo III-ąją vietą (tr.S.Bimbiris). Liepos mėn. Juozas Vasiliauskas dalyvavo pasaulio veteranų orientavimosi sporto čempionate, pateko į finalą. Gruodžio mėn. Molėtų sporto centro kolektyvas buvo apdovanotas Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento raštu „Už didžiausią pažangą“ dalyvaujant jaunučių ir jaunimo žaidynėse. Gruodžio mėn. LMKKSC taurės finalinėse rankinio varžybose Molėtų (1988-89m.g.) vaikinų komanda iškovojo II-ąją vietą (tr.R.Bimbirienė).

2000m-2001m
Sausio mėn. Suginčiuose vyko X-asis bėgimas „Laisvės gynėjų dienai“ paminėti. Balandžio mėn. vyko finalinis Utenos apskrities čempionato etapas. Molėtų I-oji komanda iškovojo II-ąją vietą.

1999m-2000m
Balandžio mėn. Molėtų gimnazijos merginų komanda tapo Lietuvos bendrojo lavinimo moksleivių žaidynių rankinio varžybų vicečempionėmis (tr.Z.Liegienė). Balandžio mėn. Molėtų gimnazijos moksleivis D.Pranckėnas tapo Lietuvos kroso čempionu 1500m. distancijoje. Alantos v. mokyklos moksleivis A.Leščinskas iškovojo III-ąją vietą. (tr.A.Šėža). Birželio mėn. Lietuvos vaikų čempionate čempionais tapo D.Pranckėnas – 1000m distancijoje, A.Leščinskas – 600m distancijoje. Rugsėjo mėn. susumavus mokyklų sportinių varžybų rezultatus, sportiškiausios mokyklos titulas atiteko Molėtų vidurinės mokyklos sporto kolektyvui. Gruodžio mėn. Lietuvos jaunučių rankinio pirmenybėse vaikinų (1984-85m.g.) komanda užėmė II-ąją vietą (tr.St.Šanteriovas).

1998m-1999m
Sausio mėn. Lietuvos vaikų (1984-85m.g.) finalinėse lengvosios atletikos varžybose dalyvavo M. Dobilas (tr.S.Bimbiris) ir D.Pranckėnas (tr.A.Šėža). Kovo mėn. Lietuvos bendrojo lavinimo moksleivių sporto žaidynių finalinėse rankinio varžybose Molėtų gimnazijos merginų rankinio kolektyvas iškovojo čempionų vardus. (tr.St.Šanteriovas). Čempionų vardus iškovojo ir Molėtų v. mokyklos vaikinų komanda. (tr.R.Bimbirienė). Gegužės mėn. vaikinų rankinio komanda dalyvavo Lenkijos Brodnicos mieste rankinio turnyre ir parsivežė 2-os vietos taurę. (tr. St.Šanteriovas).

1997m-1998m
Rugsėjo mėn. Vokietijos mieste Wilhelmchalen vyko XVII žmonių su negalia žaidynės. Lietuvos respublikos lengvaatlečių sudėtyje buvo Giedraičių v. mokyklos moksleivis Vaidas Valansevičius, kuris 100m, 400m. bėgimo ir šuolio į tolį rungtyse iškovojo aukso medalius. Spalio mėn. Lietuvos orientavimosi sporto (OS) taurės Finaliniame etape, mergaičių iki 10 metų grupėje Alantos v. mokyklos ketvirtokė Aneta Šerelytė iškovojo 1-ąją vietą. Gruodžio mėn. LMKKSC taurės finalinėse varžybose dalyvavo Druskininkų, Kauno, Utenos bei Molėtų vaikinų (1984m.g.) komandos. Molėtiškiai pasipuošė sidabro medaliais (tr.St.Šanteriovas).

1996m-1997m
 Kovo mėn. Lietuvos Respublikos “Mažojo rankinio” čempionėmis tapo (1986-87m.g.) mergaičių komanda (tr. Z. Liegienė). Birželio mėn. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo pirmenybėse Juozas Leišis iškovojo 2-ąją vietą. Rugpjūčio mėn. Slovakijoje vykusiame rankinio turnyre „Bratislavos TAURĖ-96”Molėtų 13-14m. vaikinai iškovojo 2-ąją vietą (tr. R. Bimbirienė).