Skip to content Skip to footer

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS SKELBIĄ ATRANKĄ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu skelbiame informaciją apie laisvas mokytojų pareigybes.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, teisinė forma – Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, Adresas – Ąžuolų g.10, 33125 Molėtai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
 7. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu Ąžuolų g.10, Molėtai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 8. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami asmeniškai.

Pareigybė – Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas fiziniam sportininkų rengimui. Darbo krūvis – 0,25 etato. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai – asmuo, siekiantis dirbti mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Galioja iki 2023.08.01

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS SKELBIĄ ATRANKĄ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu skelbiame informaciją apie laisvas mokytojų pareigybes.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, teisinė forma – Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, Adresas – Ąžuolų g.10, 33125 Molėtai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
 7. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu Ąžuolų g.10, Molėtai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 8. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami asmeniškai.

Pareigybė – Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, darbui su plaukimo grupėmis. Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai – asmuo, siekiantis dirbti mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Galioja iki 2023.08.01

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS SKELBIĄ ATRANKĄ KINEZITERAPEUTO (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ skelbiame informaciją apie laisvą kineziterapeuto (-ės) pareigybę.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, teisinė forma – Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – Ąžuolų g.10, 33125 Molėtai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Turėti ne žemesnį kaip koleginį medicinos srities išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų;
 7. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu Ąžuolų g.10, Molėtai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 8. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami asmeniškai.

Pareigybė – kineziterapeutas. Darbo krūvis – nuo 4 kontaktinių valandų  per savaitę.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Kineziterapeutas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį medicinos krypties bakalauro laipsnį arba aukštąjį koleginį medicinos srities išsilavinimą.
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų ir suaugusiųjų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą.
 3. Turi išmanyti morfologiją, fiziologiją, patologijos pagrindus, įvairaus amžiaus žmonių organizmo ypatumus, bendrąją ir specialiąją fiziologiją, biomechaniką, kineziologiją.
 4. Turi išmanyti reabilitacijos principus. Žinoti funkcijų sutrikimų šalinimo ir kompensavimo principus.
 5. Žinoti gydymo judesiu, masažo, fizikinės terapijos ir fizioprofilaktikos metodus ir priemones.
 6. Mokėti sudaryti ir taikyti kineziterapijos programą.
 7. Turėti privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos pažymėjimą.
 8. Žinoti veiksnius, darančius įtaką vaikų ir suaugusiųjų sveikatai.
 9. Žinoti vaikų ir suaugusiųjų anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus. Fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikį žmogaus organizmo vystymuisi.

Galioja iki 2023.08.01

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS SKELBIĄ ATRANKĄ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu skelbiame informaciją apie laisvas mokytojų pareigybes.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, teisinė forma – Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, Adresas – Ąžuolų g.10, 33125 Molėtai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
 7. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu Ąžuolų g.10, Molėtai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com iki 2022 m. rugsėjo 15 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 8. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami asmeniškai.

Pareigybė – Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, darbui su lengvosios atletikos grupėmis. Darbo krūvis – nuo 4 kontaktinių valandų  per savaitę. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai – asmuo, siekiantis dirbti mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

     Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras (biudžetinė įstaiga, kodas 191231523), skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo krūvis:  pilnas (1 etatas).

Pareigybės lygis: A1.

Tarnybinio atlyginimo dydžio koeficientas 12,23 – 12,27.

Darbo pobūdis:  Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas arba magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 2 metų vadybinio darbo stažas;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 keliamus reikalavimus;
 • mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);
 • Išmanyti šiuolaikines informacines kompiuterines priemones ir jas taikyti pagal  LR ŠMM patvirtintus reikalavimus, mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
 • išmanyti sporto įstaigos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir sau pavaldaus personalo veiklą, gebėti dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Privalumai:

 • turima kvalifikacija ir darbo patirtis sporto ugdymo srityje;
 • projektinio darbo patirtis;
 • Sportinė veikla, pasiekimai.

Pretendentai privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas);
 • pretendento anketą (2 priedas);
 • asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 • rekomendaciją (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi);
 • kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas.

Konkurso pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu:

Ąžuolų g. 10 Molėtai arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com

Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2022 m. birželio 3 d. iki 2022 m. liepos 29 d. 15.00 val. Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centre, viešojo administravimo specialistės kabinėte (III aukštas). 

Telefonas pasiteirauti: (8 383) 51479 arba 8 655 19461.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai ir pakviesti pokalbiui.

1 priedas

2 priedas

Paskelbimo data: 2022 06 13 

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS SKELBIĄ ATRANKĄ NEFORMALAUS ŠVIETIMO MOKYTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu skelbiame informaciją apie laisvas mokytojų pareigybes.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, teisinė forma – Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, Adresas – Ąžuolų g.10, 33125 Molėtai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
 7. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu Ąžuolų g.10, Molėtai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com iki 2022 m. liepos 15 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 8. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami asmeniškai.

Pareigybė – Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, darbui su krepšinio grupėmis. Darbo krūvis – nuo 4 kontaktinių valandų  per savaitę. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai – asmuo, siekiantis dirbti mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Paskelbimo data: 2022 06 13 

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS SKELBIĄ ATRANKĄ KINEZITERAPEUTO (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ skelbiame informaciją apie laisvą kineziterapeuto (-ės) pareigybę.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, teisinė forma – Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – Ąžuolų g.10, 33125 Molėtai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį medicinos krypties bakalauro laipsnį arba aukštąjį koleginį medicinos srities išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų;
 7. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu Ąžuolų g.10, Molėtai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com iki 2022 m. rugpjūčio 20 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 8. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami asmeniškai.

Pareigybė – kineziterapeutas. Darbo krūvis – nuo 4 kontaktinių valandų  per savaitę.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Kineziterapeutas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį medicinos krypties bakalauro laipsnį arba aukštąjį koleginį medicinos srities išsilavinimą.
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų ir suaugusiųjų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą.
 3. Turi išmanyti morfologiją, fiziologiją, patologijos pagrindus, įvairaus amžiaus žmonių organizmo ypatumus, bendrąją ir specialiąją fiziologiją, biomechaniką, kineziologiją.
 4. Turi išmanyti reabilitacijos principus. Žinoti funkcijų sutrikimų šalinimo ir kompensavimo principus.
 5. Žinoti gydymo judesiu, masažo, fizikinės terapijos ir fizioprofilaktikos metodus ir priemones.
 6. Mokėti sudaryti ir taikyti kineziterapijos programą.
 7. Turėti privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos pažymėjimą.
 8. Žinoti veiksnius, darančius įtaką vaikų ir suaugusiųjų sveikatai.
 9. Žinoti vaikų ir suaugusiųjų anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus. Fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikį žmogaus organizmo vystymuisi.

Paskelbimo data: 2022 06 13

Krepšelis Pašalintas Atstatyti
 • Krepšelis tuščias.