Skip to content Skip to footer

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO

 VEIKLOS IR PASLAUGŲ KOKYBĖS APKLAUSOS REZUTATAI

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, siekdamas teikti kuo kokybiškesnes paslaugas, parengė klausimyną ir paprašė Molėtų krašto gyventojų, sporto bendruomenės išreikšti savo nuomonę apie Sporto centro veiklą, teikiamų paslaugų kokybę bei galimų veiklų plėtrą.

Apklausa vyko gegužės – birželio mėnesiais. Kad būtų skaitlingesnis respondentų skaičius, Molėtų sporto centro administracija siuntė elektroninius laiškus Molėtų r. registruotoms įstaigoms, kvietė į anketos klausimus atsakyti socialiniame tinkle Facebook.

Apklausoje dalyvavo 225 respondentai. Iš jų vyrų 38,2 %,  moterų 61,3 %. Pagal amžių, respondentai pasiskirstė apylygiai 18-25 m. 16,9 %, 26-35 m. 23,1%,  36-45 m. 28 %, 46-60 m. 23,6% likusi dalis jaunesni ir vyriausi respondentai. 62 % respondentų gyvena Molėtų mieste, 34% Molėtų rajone, kita dalis – svečiai, dažnai atvykstantys į Molėtus. Didžioji dalis apklaustų respondentų turi aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą. Beveik 84 % šiuo metu dirba. Į klausimą „kaip dažnai sportuojate?“ dauguma respondentų atsakė, kad 1-2 arba 2-4 kartus per savaitę. 66,7 % tai daro lauke arba namų aplinkoje o 29 % sportuoja organizuotai. Į klausymą „kokiomis Sporto centro paslaugomis naudojasi?“ 42,7 % atsakė, kad dalyvauja organizuojamuose sporto renginiuose, 20% naudojasi Neformaliojo ugdymo paslaugomis, 15 % bendradarbiauja su Sporto centru. Kokie kriterijai svarbiausi renkantis neformaliojo švietimo paslaugą? Respondentai atsakė, kad trenerių kvalifikacija ir profesionalumas bei sporto šakų pasiūla. Didžioji dalis, 47 % respondentų, informaciją apie Sporto centro veiklą gauna iš Sporto centro Facebook paskyros. 91 % apklaustųjų, gaudamas paslaugas ar bendraudamas su Sporto centro administracija nepatyrė jokių nesklandumų, nesusipratimų. 53 % respondentų sporto centro paslaugų kokybė tenkina. Į klausimą, kokių paslaugų bendruomenė pasigenda? Atsakymai daugumoje pasiskirstė tarp baseino, masinių renginių organizavimo ir sporto šakų įvairovės.

Atsižvelgiant į respondentų išsakytą nuomonę, Sporto centro administracija parengė Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro 2020-2022 m. strategiją.

Krepšelis Pašalintas Atstatyti
  • Krepšelis tuščias.