Skip to content Skip to footer
Subtitle

Apie mus

Some description text for this item

1971 m rugsėjo 1 d. buvo įsteigta Molėtų rajono vaikų ir jaunimo sporto mokykla. 1995 m. rugpjūčio 8 d. Molėtų savivaldybės tarybos sprendimu buvo įsteigtas Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras. Molėtų sporto centro pagrindiniai uždaviniai – sudaryti sąlygas mokinių tobulėjimui sporto srityje; tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; rengti mokinių, jaunimo ir visos savivaldybės bendruomenės sporto renginius, varžybas, sporto šventes; teikti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas savivaldybės gyventojams; užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo ir sportavimo aplinką.

Misija

Misija – Užtikrinti Molėtų rajono savivaldybės deleguotų funkcijų vykdymą. Padėti bendruomenės nariams tenkinti ir plėtoti sveikos gyvensenos poreikius. Sportinio ugdymo pagalba, ugdyti vaikų kompetencijas, padedančias tapti konkurencingais visuomenės nariais

Vizija

Vizija – Besimokantis, nuolatos atsinaujinantis vaikų ir bendruomenės poreikius tenkinantis Sporto centras.

Subtitle

Neformaliojo švietimo mokytojų sąrašas

Some description text for this item

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

IšsilavinimasKvalifikacinė kategorija

1.

Rita Bimbirienė

KKI

1988

NŠ rankinio mokytoja – metodininkė

2.

Gailutė Keliuotienė

KKI

1981

NŠ krepšinio vyr. mokytoja

3.

Algirdas Šėža

KKI

1982

NŠ teniso mokytojas – metodininkas

4.

Ieva Vaicekauskienė

VPU

1987

NŠ krepšinio mokytoja-ekspertė

5.

Marius Pociukonis

VPU

2007

NŠ krepšinio mokytojas

6.

Martynas ŽalaVPU2011

NŠ rankinio mokytojas

7.

Lina Umbrasaitė  NŠ rankinio mokytoja
Krepšelis Pašalintas Atstatyti
  • Krepšelis tuščias.